Ev Planlayıcısı Lisans Sözleşmesi

Sayın Kullanıcı,

IKEA şirketleri olarak (“biz”) IKEA Ev Tasarım Planlayıcısını (bundan sonra Planlayıcı kullanılacaktır) kullanmak talebinizden memnuniyet duyuyoruz. Planlayıcı’ya erişim ve kullanım için, öncelikle Planlayıcı’yı bilgisayarınızda izleme imkânı sunacak bir yazılım modülü (“3D Görüntüleyici”) yüklemeniz gerekmektedir. Planlayıcı, IKEA Grup şirketlerine ya da IKEA’ya yazılım ya da materyallerini kullanım hakkını veren sair üçüncü taraflara ait olan fikri mülkiyet hakları çeşitli yazılım ve materyalleri ihtiva ettiğinden, Planlayıcı’nın kurulumu ve kullanımı belirli şart ve koşullara tabi tutulmak durumundadır. 3D Görüntüleyici kurulumunu sürdürmek istiyorsanız, lisan sözleşmesini anlayıp kabul ettiğinizi onaylamak amacıyla “lisans sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” ifadesinin altındaki onay kutusunu lütfen işaretleyiniz. Söz konusu onay kutusunu işaretlememeniz durumunda, 3D Görüntüleyici kurulumu sonlandırılır ve Planlayıcı kullanım ve kurulum işleminize devam edilmez.

Kurulum ve Kullanım Koşulları

Planlayıcı ile şunları Yapabilirsiniz:

 • Şahsi bilgisayarınıza 3D Görüntüleyicisinin bir kopyasını kurabilir; ve
 • Planlayıcı’yı kişisel bilgi amaçlı ve belirtilen kullanım amacına yönelik bir iç planlama aracı olarak kullanabilir ve bu kullanım sonuçlarının çıktılarını alabilirsiniz;

Planlayıcı ile şunları Yapamazsınız:

 • Planlayıcı’yı – ya da Planlayıcı içinde mevcut herhangi bir materyali – yukarıda açıkça belirtilenin dışında bir amaçla yükleyemez, kopyalayamaz ve kullanamazsınız;
 • Planlayıcı için üçüncü bir tarafa alt lisans veremez, Planlayıcı’yı satamaz, kiralayamaz, dağıtamaz ya da devredemezsiniz, bir bilgisayardan bir diğerine ya da internet vasıtasıyla Planlayıcı’yı aktaramazsınız – tüm bunları Planlayıcı içinde mevcut herhangi bir materyal için de uygulayamazsınız;
 • Tersine mühendisliğini yapamaz, kaynak koduna dönüştüremez, demonte edemez, düzeltemez, değiştiremez,geliştiremez, çevrilemez, yazılım kaynak koduna erişim girişiminde bulunamaz, Planlayıcı’nın – ya da Planlayıcı içinde mevcut herhangi bir malzemenin- türevlerini (yukarıda açıkça izin verilenin dışında) geliştiremezsiniz.
 • Planlayıcı’nın herhangi bir parçasını oluşturmayan herhangi bir yazılım ya da veri ile birlikte ya da ayrı olarak, Planlayıcı’nın herhangi bir kısmını ya da Planlayıcı’nın kalan kısmından ayrılan, içinde bulunan herhangi bir materyali kullanamazsınız;
 • Yazılım ve sair teknoloji geliştirmek amaçlı, herhangi bir geliştirme ya da deneme prosedüründe Planlayıcı’nın kullanımı dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Planlayıcı ile aynı temel işleve sahip herhangi bir yazılım ya da sair teknoloji geliştirmek amacıyla ya da bu tür yazılım ve sair teknolojilerin Planlayıcı ile aynı şekilde işlem görüp görmediğini tespit etmek amacıyla Planlayıcı’yı kullanamazsınız.
 • Planlayıcı’yı – ya da Planlayıcı içinde mevcut herhangi bir materyali – ticari maksatla kullanamazsınız; ya da
 • Yukarıda sözü edilen işlemleri herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin veremezsiniz.

Diğer bilgiler

Planlayıcı veya kurulum ve kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, en yakın IKEA mağazası ile ya da IKEA web sitesinde belirtilen IKEA Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

Aşağıdaki hususlar bilginiz dâhilinde olup, işbu hususları kabul etmektesiniz:

 • İşlevi ve içeriği dahil olmak üzere Planlayıcı “olduğu gibi” sunulmaktadır ve biz Planlayıcı’nın dağıtımını yapan herhangi bir kuruluşun yanı sıra herhangi bir yazılıma ve bu yazılım içinde mevcut materyallere ilişkin yetki veren adına ve kendi adımıza – özel amaçlarla performans, doğruluk, uygunluk ya da üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının ihlali de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafınızdan ya da herhangi bir IKEA şirketi tarafından Planlayıcı’ya girilen herhangi bir veri ya da Planlayıcı’yı kullanımınızdan kaynaklanan çizimler de dahil, Planlayıcı’yı kullanımınızdan kaynaklanan sonuçları, Planlayıcı ya da Planlayıcı içinde mevcut herhangi bir materyale ilişkin her türlü, sahih ya da zımni garanti ya da beyanı, reddeder.
 • Biz – IKEA Ev Tasarım Planlayıcısı’nın dağıtımını yapan herhangi bir kuruluş ile birlikte herhangi bir yazılıma ve bu yazılım içinde mevcut materyallere ilişkin yetki veren adına ve kendi adımıza – yürürlükteki kanunlar uyarınca, bilgisayar donanımınıza ait hasarlar, veri kaybı, Planlayıcı’yı kullanamama, dolaylı, özel, sonuçsal ya da benzeri hasarlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Planlayıcı kullanımınızdan kaynaklanan herhangi hasar, masraf ya da ödemelere vb. ilişkin tarafınıza yönelik her türlü sorumluluğu kabul etmemektedir.