31 Ocak – 22 Mart 2020 tarihleri arasındaki IKEA Aile Kart ile 500 TL tutarında IKEA Çocuk mobilyası alışverişlerine
50 TL Hediye Çeki Kampanyası Koşulları


Kampanya 31 Ocak – 22 Mart 2020 tarihleri arasında IKEA Aile Kart ile yapılan her 500 TL tutarında IKEA Çocuk mobilyası alışverişlerinde geçerlidir. İnternet Mağazasından yapılan alışverişlerde kazanılan hediye kuponlar, yalnızca İnternet Mağazasında kullanılabilmektedir. Mağazalarda kazanılan hediye çekleri, İnternet Mağazasından yapılan alışverişlerde geçerli değildir.

Kampanyalı ürünleri görmek için tıklayın.

Mağaza Koşulları

 • Kampanyaya konu olan "Kart"; yalnızca 31 Ocak 2020 – 22 Mart 2020 tarihleri arasında, IKEA Aile Kart kullanılarak, (www.IKEA.com.tr’den yapılan alışverişler hariç olmak üzere) IKEA Türkiye Mağazalarından tek seferde ve tek faturada Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 500 TL ve katları tutarında yapılan IKEA Çocuk mobilyası alışverişleri için, KDV dahil 50 TL ve katları halinde kazanılır.
 • Kampanya kapsamında katılımcılar, tek faturadaki toplam tutar içerisinde bulunan her 500 TL’lik tutar için bir 50 TL’lik “Kart” tutarı kazanır ve kazandığı toplam tutar bir “Kart”a yüklenir.
 • Kampanya dahilindeki IKEA Çocuk mobilyası ürünleri, halihazırda MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenmiştir. Bu kapsamda, kampanya katılımcıları aksi bir ürünün kampanya dahilindeki ürün gamında olduğunu iddia edemeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir ve bu hususu kabul etmiştir.
 • Kampanya kapsamında, fiş/faturaların birleştirilmesi suretiyle "Kart" kazanılamaz.
 • Alışveriş karşılığı hak edilen “Kart” yalnızca kazanıma konu alışverişin yapıldığı IKEA Mağazasından alışveriş esnasında teslim alınabilir.
 • "Kart" son kullanma tarihine kadar, tüm IKEA Mağazalarında kullanılabilir.
 • Kampanya kapsamında verilen "Kart", teslim edildiği tarihten 1 (bir) gün sonra geçerli ve kullanılabilir olur. Hangi sebep ile olursa olsun, "Kart" ancak müşteriye imza karşılığında teslim edildiği günün ertesi günü aktive olacaktır.
 • "Kart"ın son kullanma tarihi 19 Nisan 2020’dir.
 • Kampanya dahilinde kazanılan hediye tutar, üzerinde kampanya isminin bulunduğu “Kart”a yüklenir. Bu kapsamda da müşteriye ait olan IKEA Aile Kart’a yükleme yapılmaz.
 • Kampanyadan, IKEA Aile Kart sahibi gerçek kişiler yararlanabilir ve fatura IKEA Aile Kart sahibi gerçek kişiler adına düzenlenir.
 • Şahıs/ticari şirketlerin sahip olduğu IKEA Kurumsal Kart ile yapılacak kurumsal satışlarda ise, "Kart” kazanımı sağlanabilir ancak Kurumsal Kart Avantajları (indirim, nakliye vb.) ile “Kart” avantajları aynı anda kullanılamaz, iki avantajdan biri tercih edilmelidir.
 • "Kart" tutarı, bölünerek farklı alışverişlerde kullanılabilir. Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
 • "Kart" kazanım hakkı için, satış fişi ve/veya bilgi fişi aslının ibrazı şarttır. Suret, fotokopi, aslı gibidir kopya vb. evraklar üzerinden işlem yapılmayacaktır.
 • "Kart" internet üzerinden yapılan alışverişlerde, gıda, restoran, ürün toplama bankosu, nakliye ve montaj kasalarında kullanılamaz.
 • "Kart" hamiline düzenlenmiştir. Kaybedilmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez, yerine yenisi verilmez. "Kart"ın kampanya sonuna kadar saklanması ve kullanılması ile ilgili tüm sorumluluk müşteriye aittir.
 • "Kart" paraya çevrilemez.
 • "Kart" kazanan müşteriler, "Kart" tutarını aşan alışverişlerde, aşan kısmını müşteri ödemekle yükümlüdür.
 • "Kart" sahibinin kullanacağı "Kart" tutarının, yapacağı alışveriş tutarından daha fazla olması halinde, MAPA Mobilya ve Aksesuar A.Ş. (MAPA A.Ş.) tarafından "Kart"ın kullanılmayan kısmı için "Kart" sahibine para iadesi yapılmaz ve/veya işbu tutar başka alışverişlerde kullanılamaz ve/veya artan kısım için ayrı bir "Kart" ve/veya hediye çeki düzenlenmez.
 • "Kart" üçüncü şahıslara satılamaz, borca mahsuben takas konusu yapılamaz.
 • Kampanya süresince yapılan alışverişte satın alınan ürünlerin iade edilmek istenmesi ve iade işlemi sonucunda bahse konu alışverişin kampanya koşullarını karşılamaz hale gelmesi durumunda, kampanya kapsamında düzenlenen ve müşteriye teslim edilen "Kart" da müşteri tarafından iade edilecektir. "Kart"ın müşteri tarafından iade edilmemesi/edilememesi halinde, iade edilmesi gereken "Kart" bedeli kadar tutar iade bedelinden düşülecektir.
 • Kampanya kapsamında tek faturada birden fazla 50 TL’lik ”Kart” tutarına hak kazanan katılımcıların; birtakım ürünlerin iadesi sonucunda yeniden hesaplanan toplam fatura bedeli kapsamında kazandığı 50 TL’lik “Kart” tutarı bedellerinin iade öncesinden daha az bir miktara tekabül etmesi halinde, fazla kalan kısım bakımından da yukarıdaki madde uygulanır.
 • Üçüncü şahıslara satış yapmak amacı ile alışveriş yaptığı tespit edilen IKEA Aile Kart/IKEA Kurumsal Kart üyeleri kampanya şartlarını sağlamış ve "Kart" almış olsalar dahi, yapılacak incelemeler neticesinde bu amaçla yapılmış olduğu tespit edilen alışverişlere istinaden kazanılan “Kart”lar iptal edilecektir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.
 • “Kurumsal Hediye Çek”leri ile yapılan alışveriş tutarları üzerinde “Kart” hakediş hesaplanamaz.
 • Tüm kampanya katılımcıları, tüm kampanya şart ve koşullarını kabul eder.
 • İşbu kampanya koşullarında her türlü değişiklik yapma hakkı MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.’ye aittir. MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. bu hüküm ve koşulları herhangi bir bilgilendirme yapmadan değiştirme, kapsamını sınırlama, kampanyayı erteleme ve bitirme hakkını saklı tutar.
 • Bu madde ve koşulların ihlali ile açıklanan ödüle sahip olmaya yönelik teşebbüsler, sahtekarlık oluşturabilir ve bu durum yasal mevzuatın ihlali anlamına gelebilir.
 • MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş., "Kart" kazanımı ile ilgili kampanya şartlarına uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, ilgili "Kart" müşteriye teslim edilmiş olsa dahi "Kart"ı kullandırmama veya iptal etme yetkisine sahiptir.

İnternet Mağazası Koşulları

 • 500 TL’lik IKEA Çocuk mobilyası alışverişlerine 50 TL Hediye Kuponu kampanyasına konu olan ve sadece İnternet Mağazasından kazanılan "Hediye Kupon Kodu", 31 Ocak 2020 – 22 Mart 2020 tarihleri arasında tek seferde ve tek faturada Katma Değer Vergisi (KDV) dahil, nakliye, montaj ve varsa ek kargo hizmet bedeli hariç sadece İnternet Mağazasında geçerli KDV dahil 50 TL "Hediye Kupon Kodu" olarak kazanılır.
 • “Hediye Kupon Kodu” kampanya tarihlerinde, sadece tek faturada, kampanyaya konu olan 500 TL ve katları tutarındaki IKEA Çocuk mobilyası alışverişleri üzerinden kazanılır. Aksi takdirde fiş/faturaların birleştirilmesi suretiyle “Hediye Kupon Kodu” kazanılamaz.
 • "Hediye Kupon Kodu" gıda, restoran, ürün toplama bankosu, nakliye ve montaj kasaları da dahil olmak üzere IKEA Mğazalarından yapılan alışverişlerde ve İnternet Mağazasından satılan montaj hizmeti, mutfak ölçüm hizmeti ve ek kargo hizmetinde kullanılamaz.
 • İşbu kampanya kapsamında e-posta adresinize gönderilecek "Hediye Kupon Kodu", gönderim gününden itibaren 19 Nisan 2020 tarihine kadar geçerlidir. "Hediye Kupon Kodu" paraya çevrilemez.
 • Her bir "Hediye Kupon Kodu" sadece üye girişi yapılarak, nakliye bedeli, montaj bedeli ve varsa ek kargo hizmet bedeli hariç minimum 51 TL’lik tek alışverişte ve gönderildiği e-posta kullanıcısı tarafından kullanılabilir, farklı kişiler tarafından veya bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz.
 • Kampanyalardan kazanılan "Hediye Kupon Kodları" birleştirilerek kullanılabilir.
 • Kurumsal Kart kullanılan siparişlerde “Hediye Kupon Kodu” kazanılamaz.
 • "Hediye Kupon Kodu" kazanan müşterilerin, "Hediye Kupon Kodu" tutarını aşan alışverişlerde, aşan kısmını müşteri ödemekle yükümlüdür. "Hediye Kupon Kodu" sahibinin kullanacağı "Hediye Kupon Kodu" tutarının, yapacağı alışveriş tutarından daha fazla olması halinde, alışverişi tamamlanamaz.
 • "Hediye Kupon Kodu" üçüncü şahıslara satılamaz, borca mahsuben takas konusu yapılamaz.
 • "Hediye Kupon Kodu" siparişiniz hazırlanıp, faturası kesildikten sonra IKEA İnternet Mağazası tarafından siparişinizde yer alan e-posta adresinize gönderilecek ve üyelik hesabınıza tanımlanacaktır.
 • Kampanya süresince yapılan alışverişte satın alınan ürünlerin iade edilmek istenmesi durumunda, kampanya kapsamında düzenlenen ve müşteriye gönderilen "Hediye Kupon Kodu" sistem tarafından iptal edilecektir. "Hediye Kupon Kodu"nun iptal edilmemesi/edilememesi halinde, "Hediye Kupon Kodu" bedeli kadar tutar iade bedelinden düşülecektir.
 • Hediye Kupon Kodu”nun kazanılması için gerekli olan toplam alışveriş tutarı hesaplanırken “Hediye Kupon Kodu” ile yapılan ödemeler dikkate alınmaz.
 • Tüm kampanya katılımcıları, tüm kampanya şart ve koşullarını kabul eder.
 • İşbu kampanya koşullarında her türlü değişiklik yapma hakkı MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.’ye aittir. MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. bu hüküm ve koşulları herhangi bir bilgilendirme yapmadan değiştirme, kapsamını sınırlama, kampanyayı erteleme ve bitirme hakkını saklı tutar.
 • Bu madde ve koşulların ihlali ile açıklanan ödüle sahip olmaya yönelik teşebbüsler, sahtekarlık oluşturabilir ve bu durum yasal mevzuatın ihlali anlamına gelebilir.
Site Creation & Technology by MagiClick Digital Solutions
Sayfa Başına Git